Nieruchomości


 • sprzedaż;
 • zamiana;
 • darowizna;
 • dożywocie;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki, służebności (np. mieszkania, drogi koniecznej, przejścia i przejazdu), użytkowanie;
 • umowy przedwstępne.

Rodzinne


 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • darowizny między bliskimi;
 • pełnomocnictwa;
 • podział majątku wspólnego.

Firma


 • spółki (umowy, protokołowanie zgromadzeń, poświadczanie podpisów);
 • sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • pełnomocnictwa.

Prawo spadkowe


 • testamenty;
 • poświadczenie dziedziczenia;
 • dział spadku;
 • oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku;
 • zrzeczenie się dziedziczenia.

Inne


 • poświadczanie własnoręczności/wzoru podpisu;
 • poświadczanie daty okazania dokumentu (data pewna);
 • poświadczanie zgodności odpisu z okazanym dokumentem;
 • poddanie się egzekucji aktem notarialnym;
 • fundacje;
 • umowy, którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego.