Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnychUstawa o podatku od spadków i darowiznUstawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnychRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej