Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych



Ustawa o podatku od spadków i darowizn



Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych



Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej